LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 7
Pokazany na zdjęciu frez trzpieniowy skrawający czołem najlepiej zastosować do obróbki
A.
B.
C.
D.