LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 33
Przyrządem do pomiaru chropowatości powierzchni jest

A.
B.
C.
D.