LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 19
Na bazowym układzie współrzędnych tokarki CNC literą F oznaczono punkt
A.
B.
C.
D.