LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 36
Który z przedstawionych symboli graficznych jest oznaczeniem punktu zerowego przedmiotu przerabianego?
A.
B.
C.
D.