LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 32
Przedstawiony symbol graficzny jest oznaczeniem punktu
A.
B.
C.
D.