LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 16
Synchroniczne nacinanie gwintu podczas toczenia określa się kodem

A.
B.
C.
D.