LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG4 - PRÓBNY

Pytanie nr 13
Uszkodzenie przycisku wyłączającego napięcie zasilania wałkownicy może doprowadzić do

A.
B.
C.
D.