LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 31
Który zapis w programie sterującym wywołuje podprogram?

A.
B.
C.
D.