LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 7
W którym z podanych bloków (obróbka na tokarce CNC) zaprogramowano stałą prędkość skrawania?

A.
B.
C.
D.