LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 37
Funkcja pomocnicza M03 w programie sterującym oznacza

A.
B.
C.
D.