LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 32
Ile wynosi posuw wiertła w mm/min przy następujących parametrach: prędkość skrawania vc = 30 m/min, średnica wiertła D = 10 mm, posuw na obrót fo = 0,1 mm/obrót?
Uwaga: w obliczeniach przyjąć, π = 3

A.
B.
C.
D.