LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 7
Podczas obróbki High Speed Cutting należy ustawić

A.
B.
C.
D.