LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 19
Który blok programu zawiera funkcję pomocniczą?

A.
B.
C.
D.