LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG4 - PRÓBNY

Pytanie nr 7
Miejsce oparzenia dłoni wrzątkiem należy natychmiast

A.
B.
C.
D.