LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 26
Zalecane parametry skrawania podczas obróbki na tokarce CNC wynoszą: vf = 220 mm/min i fn = 0,20 mm/obr. Który blok programu sterującego zawiera zalecane parametry skrawania?

A.
B.
C.
D.