LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 16
Właściwą część programu sterującego dla ruchu freza z punktu 1 do punktu 3 przedstawia zapis
A.
B.
C.
D.