LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 2
Którym przyrządem pomiarowym należy zmierzyć długość wałka pokazanego na rysunku?
A.
B.
C.
D.