LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 23
Zdjęcie przedstawia
A.
B.
C.
D.