LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 32
Pokazaną na zdjęciu tuleję rozprężną należy zastosować do mocowania
A.
B.
C.
D.