LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 8
Sposób mocowania wymiennych płytek skrawających bezotworowych w gniazdach ostrzy noży tokarskich, jest przedstawiony na rysunku oznaczonym literą
A.
B.
C.
D.