LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL11 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 4
Insulinę należy przechowywać

A.
B.
C.
D.