LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL11 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 13
Aby badaniem fizykalnym zbadać wątrobę psa, należy omacać okolicę

A.
B.
C.
D.