LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL11 - WRZESIEŃ 2015 (test 2)

Pytanie nr 3
Do badania w kierunku BSE pobiera się próby od bydła poddanemu normalnemu ubojowi w wieku powyżej

A.
B.
C.
D.