LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG12 + TG13 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 31
Ile miejsc noclegowych co najmniej powinien posiadać dom noclegowy?

A.
B.
C.
D.