LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG12 + TG13 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 47
Motel to obiekt:

A.
B.
C.
D.