LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 13
Na jakiej wysokości nad poziomem gruntu lokalizuje się punkty pomiaru natężenia hałasu na terenie niezabudowanym?

A.
B.
C.
D.