LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 14
Do pomiaru głębokości zanurzenia oraz pobierania próbek wody z różnych głębokości studni i otworów wiertniczych w celu określenia jej składu chemicznego należy zastosować

A.
B.
C.
D.