LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 37
Proces wzbogacania zbiorników wodnych w pierwiastki biofilne, masowy rozwój glonów i spadek stężenia tlenu w wodzie powodują

A.
B.
C.
D.