LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 21
Proces chemicznego rozpuszczania skał wapiennych, będący jednym z rodzajów wietrzenia chemicznego, spowodowany jest reakcjami w wodzie z

A.
B.
C.
D.