LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 11
W oparciu o klasyfikację podaną w tabeli określ klasę czystości wody o parametrach:
- chlorki - 75 mgCl/l
- ołów - 0,020 mgPb/l
A.
B.
C.
D.