LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 37
W punktach pomiarowych ustalono wartości poziomu hałasu:
- X: 52 dB
- Y: 69 dB

Na podstawie tabeli oceń poziom uciążliwości hałasu.
A.
B.
C.
D.