LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 39
Wskaż niewłaściwe zachowanie w sytuacji zagrożenia powodziowego.

A.
B.
C.
D.