LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 23
Rozcieńczenia stężonych kwasów należy zawsze dokonywać przez wlewanie

A.
B.
C.
D.