LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 26
Jednym z zagrożeń przy pracy na terenie składowiska odpadów komunalnych jest możliwość samozapłonu

A.
B.
C.
D.