LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 21
W którym miesiącu zanotowano najniższą koncentrację biogenów w badanym cieku wodnym?
A.
B.
C.
D.