LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 39
BZT5w ściekach dopływających do oczyszczalni wynosiło 320 mgO2/dm3, a w ściekach oczyszczonych BZT5 = 20 mg02/dm3. Stopień redukcji BZT5 wynosi około

A.
B.
C.
D.