LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 27
Na terenie zakładu przemysłowego dokonano pomiaru stężenia pyłu w gazie zanieczyszczonym, który wyniósł 200 μg/m3. Po oczyszczeniu w cyklonie stężenie zmniejszyło się do 20 μg/m3. Ile wynosi procent redukcji pyłu w cyklonie?

A.
B.
C.
D.