LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG12 + TG13 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 19
Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach, to

A.
B.
C.
D.