LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 38
Zatwierdzenie instrukcji gospodarowania wodą zawarte jest w pozwoleniu

A.
B.
C.
D.