LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 14
W rozumieniu instrukcji gospodarowania wodą nadzwyczajny poziom piętrzenia, to

A.
B.
C.
D.