LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 37
Wskaż schorzenia, które nie są spowodowane przez hałas komunikacyjny.

A.
B.
C.
D.