LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 21
Wskaż zagrożenie dla środowiska spowodowane nadmierną emisją CO2 do atmosfery.

A.
B.
C.
D.