LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 1
Na podstawie wykresu odczytaj średnie roczne stężenie CO w roku 1999 w Bielsku.
A.
B.
C.
D.