LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL10 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 28
Który organ kontroluje, czy gospodarstwo prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą?

A.
B.
C.
D.