LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL10 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 31
Przedstawiony na zdjęciu sprzęt służy do
A.
B.
C.
D.