LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG12 + TG13 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 36
Skr贸t IH&RA oznacza:

A.
B.
C.
D.