LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 1
Podłożem maści z tlenkiem cynku (Zinci oxidi unguentum) jest

A.
B.
C.
D.