LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 6
Aby zapobiec powstaniu niezgodności podczas sporządzania leku według podanej recepty, należy
A.
B.
C.
D.