LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 4
Stężenie kwasu salicylowego w maści sporządzonej według zamieszczonej recepty wynosi
A.
B.
C.
D.