LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 39
Opakowaniem leku sporządzonego według zamieszczonej recepty jest
A.
B.
C.
D.